Kullen född 2011

Ekeby Gård

Sto, HINNIFATT, född 1/5 e.Rite on Track-Isagel u.Super Arnie
Uppfödare:Y,I,H,A Karlsson
Ägare: Y,I,H,A Karlsson,HB G.Cebra  
Tränare: Jörgen Westholm
Död 2016

Sto, LINDA LOVELY, född 10/5 e.Spotlite Lobell-Arnica u.Super Arnie
Uppfödare:Anders Karlsson
Ägare: Stall Andelshästen    
Tränare: Stig H Johansson

Hingst, JA HA, född 16/5 e.Super Arnie-Fly Away Lady u.Ata Star L.
Uppfödare:Håkan Karlsson
Ägare: Carl-Johan Jepsson    
Tränare: Carl-Johan Jepsson
Död 2014

Hingst, WELLINGTON LEE, född 9/6 e.Super Arnie-Natalie Queen u.Ata Star L.           
Uppfödare:Anders Karlsson
Ägare: Anne-Lee Ambjörn    
Tränare: Mats L Andersson
Död 2019
                                                   
Hingst, BARYTON, född 15/6 e.Super Arnie-Cara Bobs Crown u.Westgate Crown
Uppfödare:Anders Karlsson
Ägare: Hans R Strömberg m.fl.
Tränare: Hans R Strömberg
Exp.till Malta 2018 

Inackorderade

Sto,PUMA LAUNCHER född 8/4 e.Super Arnie-Forever Bean u.Songcan
Uppfödare:Launcher AB
Ägare: John Byström
Tränare:John Byström
Död 2013

Sto,STAGE LAUNCHER född 29/4 e.Super Arnie-Garbo Launcher u.Gallant Baron
Uppfödare:Launcher AB
Ägare: Untersteiner Training AB
Tränare:Peter Untersteiner

Hingst,DILLON LAUNCHER, född 2/6 e.Dad´s Launcher-Opera Launcher u.Scarlet Knight
Uppfödare: Launcher AB
Ägare: Launcher AB
Tränare: Johan Sedström
-död