• Lantbruk

Lantbruk

Vårsådd Erikslundsbiten Vårsådd Erikslundsbiten

2018
Ett extremt torrår därav det dåliga skördeutfallet.

Höstvete  46,5 hektar                          Skördeutfall: 4500 kg/hektar                                                                                                         
                                                                                                            
Höstraps   31,5 hektar                         Skördeutfall: 1000 kg/hektar                     

Maltkorn    26,5 hektar                           Skördeutfall: 1500 kg/hektar                                        

Skyddszoner 9 hektar

Havre Galant 45 hektar                        Skördeutfall: 1000 kg/hektar                    
 

Träda 25 hektar

Foderkorn 13,0 hektar                            Skördeutfall: 1500 kg/hektar                                                                     

Slåttervallar, 91,5 hektar
Betesvallar på åkermark, 20,3 hektar

Betesmark 6 hektar
 

Summa: 314 hektar
Lantbruk på Ekeby Gård

Specialerbjudande


Hästhavre 2,25 kr/kg