• Lantbruk

Lantbruk

Vårsådd Erikslundsbiten Vårsådd Erikslundsbiten

2017

Höstvete  75,1 hektar                                                                                                                                   
                                                                                                            
Rågvete 18,5 hektar                           Skördeutfall: 7400 kg/hektar                     

Maltkorn 59,5 hektar                           Skördeutfall: 4300 kg/hektar                                        

Skyddszoner 5 hektar

Havre Galant 29 hektar                        Skördeutfall: 4900 kg/hektar                    
Havre Matilda 3 hektar

Höstraps   13,0                                       Skördeutfall: 4200 kg/hektar

Foderkorn 14,5 hektar                            Skördeutfall: 5300 kg/hektar                                                                     

Slåttervallar, 60 hektar
Betesvallar på åkermark, 20,3 hektar

Betesmark 6 hektar
 

Summa: 304 hektar
Lantbruk på Ekeby Gård

Specialerbjudande


Hästhavre 2,25 kr/kg