• Lantbruk

Lantbruk

Vårsådd Erikslundsbiten Vårsådd Erikslundsbiten

2020
Ej längre någon höstraps sådd tyvärr men ett år med god skörd på höstgrödorna och vallarna.Den stora vinsten låg i ett bra skördeväder och minimala torkningskostnader. 

Höstvete  85 hektar                          Skördeutfall: Ej klart                                                                                               
                                                                                                            
Rågvete    27 hektar                         Skördeutfall: 9235 kg/ha =Rekord!!!            

                                        

Skyddszoner 9 hektar

Havre 46 hektar                                Skördeutfall: Ej klart           
 

Träda 25 hektar

Foderkorn 8 hektar                            Skördeutfall:  Ej klart                                                                    

Slåttervallar, 93,7 hektar
Betesvallar på åkermark, 20,3 hektar

Betesmark 6 hektar
 

Summa: 320 hektar
Lantbruk på Ekeby Gård

Specialerbjudande


Hästhavre 2,25 kr/kg