• Lantbruk

Lantbruk

Vårsådd Erikslundsbiten Vårsådd Erikslundsbiten

2019
Ett år då det stora viltrycket i mellansverige gjorde sej till känna. Inte minst på Ekeby då det odlades mycket höstraps

Höstvete  70 hektar                          Skördeutfall: 5600 kg/hektar          (7500 kg utan vilttryck)                                                                                               
                                                                                                            
Höstraps   65 hektar                         Skördeutfall: 2100 kg/hektar         (4500 kg utan vilttryck)            

Maltkorn    0 hektar                           Skördeutfall:                                        

Skyddszoner 9 hektar

Havre Galant 33 hektar                        Skördeutfall: 2500 kg/hektar        (4000 kg utan vilttryck)            
 

Träda 25 hektar

Foderkorn 0 hektar                            Skördeutfall:                                                                      

Slåttervallar, 91,5 hektar
Betesvallar på åkermark, 20,3 hektar

Betesmark 6 hektar
 

Summa: 320 hektar
Lantbruk på Ekeby Gård

Specialerbjudande


Hästhavre 2,25 kr/kg