• Lantbruk

Lantbruk

Vårsådd Erikslundsbiten Vårsådd Erikslundsbiten

2023
  

Höstvete             27,7   hektar                                                                                                                        
                                                                                                            
Rågvete              18,6   hektar                                    

Höstoljeväxter      51,0  hektar                                        

Whiskeymaltkorn  52,2  hektar
       
Slåttervallar         120,0 hektar

Träda                     7,2  hektar
                                                                 
Betesvallar på åkermark 36,3 hektar

Betesmark                        4,8 hektar
 

Summa: 318 hektar
Lantbruk på Ekeby Gård

Specialerbjudande


Hästhavre 3.00 kr/kg