• Lantbruk

Lantbruk

Vårsådd Erikslundsbiten Vårsådd Erikslundsbiten

2021
Ett par rotblötor med regn på vårkanten gav rekordskörd på gräsvallarna samt en god förhoppning om hög spanmållsskörd som dock uteblev pga höga temperaturer i mognadsstadiet vilket gav låga rymdvikter som följd.  

Höstvete  74 hektar                          Skördeutfall: 4578 kg/ha                                                                                               
                                                                                                            
Rågvete    34 hektar                         Skördeutfall: 6397 kg/ha            

                                        

 

Havre 16 hektar                                Skördeutfall:            
 

Träda 25 hektar

Foderkorn 20 hektar                            Skördeutfall:                                                                    

Slåttervallar, 93,7 hektar
Betesvallar på åkermark, 20,3 hektar

Betesmark 6 hektar
 

Summa: 289 hektar
Lantbruk på Ekeby Gård

Specialerbjudande


Hästhavre 2,25 kr/kg