• Entreprenad

Priser

Vi erbjuder en hel del tjänster inom Entreprenad.
Vintertid är det förstår stort intresse för snöröjning där vi bl.a. utför  snöröjning åt kommunen.

Inför 2019 har vi investerat i en ny John Deere 6155 samt en ny Rundbalspress&Inplastare av märket McHale.

Nedan kan du se den gällande prislistan för 2019 för olika tjänster.

Välkommna att höra av Er när ni behöver hjälp. KONTAKT
 

Rundbalspressning och Inplastning
Snitt-tillägg
1.600kr /tim
100kr /tim
Nätkostnad
Plastkostnad: 56 kr /bal (8 lager) alt. 67 kr /bal (10 lager)
8kr /bal
Fr. 56 kr /bal
Framkörningsavgift inom postadress TYSTBERGA 300kr /gång
övriga 500:-


Hyra balkärra
Hyra balklämma


600kr /dag
1,50kr /bal
Ihopsamling och stapling av balar 750kr /tim
Rundbalspressning Hö och Halm
Nätkostnad
 
1150kr /tim
9kr /bal
Slåtterkrossning med Vicon Butterfly 9 meter

Strängläggning                                                                                                                      
1750:-/tim

850:-/tim
Snöröjning, Ny traktor med snöblad och sandspridare 950:-/tim
Kemisk bekämpning, växtskydd utförs med John Deere 24m-spruta 180 kr /hektar
 
Konstgödselspridning med Vicon Geospread inkl.lastning 145 kr/hektar

Tips för ett lyckat resultat vid pressning och Inplastning:
Breda strängar 140-160 cm för en väl packad bal.
Hög stubbhöjd för ett hygieniskt foder.
Slåtter på förmiddagen för en låg sockkerhalt i fodret (häst)
Slåtter på eftermiddagen för en hög sockerhalt i fodret.(nöt)


 

Anders Karlsson ute och snöröjer 2011
Samt rundbalspressning o inplastning 2014
Slåtterkrossning 2016
Snöröjning 2018

Vintertid är det bäst att förvissa sej om att snöröjning och halkbekämpning fungerar!

Bor du i närheten av TYSTBERGA och behöver hjälp? Hör av dej!