• Entreprenad

Priser

Vi erbjuder en hel del tjänster inom Entreprenad.
Vintertid är det förstås stort intresse för snöröjning där vi bl.a. utför  snöröjning åt kommunen.

Inför 2021 investerade vi en ny Rundbalspress&Inplastare av märket McHale som väger och tar torrsubstanshalten på balarna.

Inför 2022 har vi förstärkt med en ny slåtterkross av märket Krone Big M 450 CV.

Samt även en ny strängläggare.

Inför 2023 är priserna på insatsvaror i stort sett oförändrade mot året innan. 

Nedan kan du se den gällande prislistan för 2023 för olika tjänster. (Priserna kan komma att justeras)

Välkommna att höra av Er när ni behöver hjälp. KONTAKT
 

Rundbalspressning och Inplastning
Snitt-tillägg
1.850 kr/tim
100 kr/tim
Nätkostnad
Plastkostnad: 77 kr/bal (8 lager) alt. 88 kr/bal (10 lager)
10 kr/bal
Fr. 77 kr/bal
Framkörningsavgift inom postadress TYSTBERGA 350kr /gång
övriga 550:-


Hyra balkärra
Hyra balklämma


600 kr/dag
1,50 kr/bal
Ihopsamling och stapling av balar 850 kr/tim
Rundbalspressning Hö och Halm
Nätkostnad
 
1400 kr/tim
11 kr/bal
Slåtterkrossning med Krone Big M 10 meter arbetsbredd

Strängläggning                                                                                                                      
2450 kr/tim

1200 kr/tim
Snöröjning, traktor med snöblad och sandspridare 1100:-/tim
Kemisk bekämpning, växtskydd utförs med John Deere 24m-spruta 200 kr/hektar
 
Konstgödselspridning med Vicon Geospread  145 kr/hektar

Tips för ett lyckat resultat vid pressning och Inplastning:
Breda strängar 140-160 cm för en väl packad bal.
Hög stubbhöjd för ett hygieniskt foder.
Slåtter på förmiddagen för en låg sockkerhalt i fodret (häst)
Slåtter på eftermiddagen för en hög sockerhalt i fodret.(nöt)


 

Anders Karlsson ute och snöröjer 2011
Samt rundbalspressning o inplastning 2014
Snöröjning 2018
Ny BigM Slåtterkross 2022

Vintertid är det bäst att förvissa sej om att snöröjning och halkbekämpning fungerar!

Bor du i närheten av TYSTBERGA och behöver hjälp? Hör av dej!