• Entreprenad

Priser

Vi erbjuder en hel del tjänster inom Entreprenad.
Vintertid är det förstås stort intresse för snöröjning där vi bl.a. utför  snöröjning åt kommunen.

Inför 2021 har vi investerat i en ny Rundbalspress&Inplastare av märket McHale som väger och tar torrsubstanshalten på balarna.

Nedan kan du se den gällande prislistan för 2021 för olika tjänster.

Välkommna att höra av Er när ni behöver hjälp. KONTAKT
 

Rundbalspressning och Inplastning
Snitt-tillägg
1.700kr /tim
100kr /tim
Nätkostnad
Plastkostnad: 58 kr /bal (8 lager) alt. 70 kr /bal (10 lager)
8kr /bal
Fr. 58 kr /bal
Framkörningsavgift inom postadress TYSTBERGA 300kr /gång
övriga 500:-


Hyra balkärra
Hyra balklämma


600kr /dag
1,50kr /bal
Ihopsamling och stapling av balar 750kr /tim
Rundbalspressning Hö och Halm
Nätkostnad
 
1250kr /tim
9kr /bal
Slåtterkrossning med Vicon Butterfly 9 meter

Strängläggning                                                                                                                      
1850:-/tim

850:-/tim
Snöröjning, Ny traktor med snöblad och sandspridare 1000:-/tim
Kemisk bekämpning, växtskydd utförs med John Deere 24m-spruta 180 kr /hektar
 
Konstgödselspridning med Vicon Geospread  145 kr/hektar

Tips för ett lyckat resultat vid pressning och Inplastning:
Breda strängar 140-160 cm för en väl packad bal.
Hög stubbhöjd för ett hygieniskt foder.
Slåtter på förmiddagen för en låg sockkerhalt i fodret (häst)
Slåtter på eftermiddagen för en hög sockerhalt i fodret.(nöt)


 

Anders Karlsson ute och snöröjer 2011
Samt rundbalspressning o inplastning 2014
Slåtterkrossning 2016
Snöröjning 2018

Vintertid är det bäst att förvissa sej om att snöröjning och halkbekämpning fungerar!

Bor du i närheten av TYSTBERGA och behöver hjälp? Hör av dej!