• Om oss

Om Ekeby Gård

Ekeby Gård i Tystberga drivs av Anders Karlsson. Anders eller "Kålle" som han allmänt kallas, har 3 vuxna döttrar Malin,Linda&Erika.Är förlovad med Ankis Axelsson som har 2 vuxna döttrar Elin&Josefin.

På gården bedrivs i huvudsak konventionell spannmålsodling, vallodling, travhästuppfödning, inackordering av travhästar, skogsbruk, foderförsäljning samt entreprenad inom jordbruk.


Stora och Lilla Ekeby omfattar tillsammans 395 hektar fördelat på 114 hektar åkermark samt 281 hektar skogsmark. Utöver detta arrenderas åkermark på gårdarna Nygård, Nälberga, Trompesta, Tybble, Hammarby, Sundbo samt Norrby på omkring 175 hektar.

Stora Ekeby köptes 2004. 2007 köptes granngården Stora Sättras skog och åkermark som därmed slogs ihop med Stora Ekeby.

Anders Karlsson
Anders Karlsson

Lilla Ekeby ägs också av Anders sedan han köpt gården under hösten 2011 av sina föräldrar Yngve och Inez Karlsson som i sin tur köpte gården 1953. Här har det bedrivits travhästuppfödning i liten skala sedan 1967. Sedan uppfödarsegern i Svenskt TravOaks 2008 med stoet Annicka som är född och uppväxt på gården har uppfödningsverksamheten intensifierats.

Ekeby Gård drivs också med hjälp av maskinsamverkan med grannar och inhyrd arbetskraft såsom Anders bror Håkan som har jakträtten och även är jaktledare på gårdens viltrika egendom.

Ekeby Gård i Tystberga är beläget 2 mil norr om NYKÖPING, 3 km från E4:an nära den vackra sörmländska kusten med bara 8 mil till Stockholm.


GPS
WGS84: N 58° 48.4855', E 17° 7.6039'
Decimal: 58.8081, 17.1267

Affärsidé

Att erbjuda allt du behöver när du behöver det inom foder,lantbruk,entrepenad och hästuppfödning.

Vision

Att förvalta dom gårdar och marker som våra förfäder tidigare har brukat på bästa möjliga sätt.

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder.
Innovativt tänkande.

Hört från kund

-Ni har verkligen gett våra unghästar dom bästa förutsättningarna att utvecklas här i livet! / Stall Lagerkrans